1. Turnieje dla zawodników polskich, polskojęzycznych i zagranicznych, posiadających w swoim profilu na BBO pełny opis. Wpis Imienia i Nazwiska oraz stopień zaawansowania odpowiadający kwalifikacjom, opis systemu. Zawodnicy posiadający PID do Cezara, niezależnie czy mają opłaconą składkę czy nie, podają numer w swoim profilu.
 2. Na 1 min przed rozpoczęciem turnieju zamyka się zapisy a wszyscy niezalogowani zawodnicy zostaną wyrejestrowani. Podczas turnieju kontakt z sędzią wyłącznie poprzez przycisk SĘDZIA. W linijce tekstowej należy wpisać powód wezwania, niedokończone rozdanie jednym słowem “AVE” a brak gry literką zajmowanego miejsca zawodnika, który nie gra.
 3. W przypadku niedogrania rozdania w wyznaczonym czasie będzie wpisywany wynik rozjemczy ze średnią wyrównawczą o ile analizator GiB będzie wskazywał wynik niejednoznaczny. Brak aktywnej gry ponad 1 min lub nieobecność, może spowodować blokadę zawodnika na kolejne turnieje.
 4. W trakcie trwania turnieju obowiązują zawodników zasady i wytyczne portalu BBO. Należy grać w określonym tempie, bez zbędnych przestojów w grze. Osoby wprowadzające złą atmosferę w trakcie turnieju, zachowujący się nietaktownie w stosunku do innych grających, publikujący na czacie turnieju opinie o innych graczach i komentujący grę innych, opuszczające turniej bez zezwolenia sędziego prowadzącego, będą usuwane z turnieju i wykreśleni z listy startowej. Wyjaśnienie powodu “zniknięcia” pozwoli w wyjątkowych okolicznościach na ponowne przywrócenie na listę startową.
 5. W turniejach można grać dowolnym systemem z wyjątkiem sztucznych typu SSO z obowiązkiem ALERTOWANIA z obu rąk wg przepisów PZBS w grze za zasłonami. Zgłoszony brak alertu rozpatrywany jest wg. obowiązujących przepisów. Dotyczy wszystkich turniejów. W turniejach indywidualnych, systemem wiodącym jest WJ-2000 WM ale gracze mogą ustalić inny system. Nie ma obowiązku ALERTOWANIA odzywek.
 6. O ile widać, że brak czasu wynika z przyczyny niezależnej od zawodnika, należy zgłaszać taką sytuację sędziemu. W przypadku, gdy rozdanie rundy nie zostanie dokończone w wyznaczonym czasie, zostanie automatycznie uśrednione 50/50 bez możliwości weryfikacji wyniku o ile nikt z grających nie zgłosi brak czasu na co najmniej 2 min przed zakończeniem rundy.
 7. Sędzia może poprawić rozdanie niedokończone o ile lewy końcowe są ewidentne lub wcześniej został zgłoszony czas. O poprawieniu wyniku decyduję wyłącznie sędzia. Przyjmuje się zasadę, że rozdania niedokończone będą uśredniane z wyrównaniem A+ luib A- o ile został zgłoszony czas, co najmniej na 2 min przed zakończeniem rundy.
 8. Sędzia poprawi wynik, jeżeli ktoś błędnie wykonał CLAIM. Nie można zrzekać się lew faktycznie wziętych. W przypadku gry FRYWOLNEJ lub celowego oddawania lew, sędzia może zastosować odpowiednie do sytuacji kary regulaminowe od jednego odsunięcia od gry aż do stałego wykluczenia z listy startowej.
 9. Funkcja COFNIJ jest nieczynna. O zgodę na cofnięcie można poprosić sędziego, który zdecyduje o możliwości i wyda polecenie cofnięcia lub dalszej gry oraz zadecyduje o wyniku rozdania.
 10. Zakazane jest stosowanie odzywek “psychologicznych” (bluff) pod rygorem usunięcia z turnieju. Odzywki na 3 i 4 ręce mogą być słabsze o 1-2 PC lecz nie odbiegające od systemu.
 11. Jeżeli Twój Partner jest nieobecny, sędzia turnieju dokona wymiany bez konieczności informowania o braku zawodnika. Nie zgłasza się PAUZ jakie mogą wystąpić na początku turnieju.
 12. Zawodnicy, którzy wbrew zasadzie gry dowolnym systemem będą narzucali partnerowi swój system licytacyjny, zostaną skreśleni z listy startowej. System należy ustalić każdorazowo z nowym prtnerem a o ile to nie jest możliwe, grać najprostrzą licytacją naturalną.
 13. Obowiązuje kultura wypowiedzi. Rozmowy dozwolone są tylko przed lub po rozdaniu. Wszelkie odezwania w trakcie licytacji mogą spowodować uśrednienie rozdania z wyrównaniem A+ dla opozycji. Drastyczne przejawy arogancji w stosunku do innych zawodników lub sędziego skutkują wykluczeniem z turnieju a w szczególnych przypadkach wykreśleniem z listy startowej.
 14. Regulamin turnieju jest suwerennym i niezależnym od innych turniejów regulaminem. Zasady obowiązujące w innych turniejach nie mają zastosowania.
 15. Decyzje sędziego są suwerenne i ostateczne.